Shoukei Matsumoto

Shoukei Matsumoto  A Monk´s Guide to a Clean House and Mind  (2011)

Det här är en liten pärla som lugnar läsaren, som en meditationsakt. Författaren (f 1979) är en buddistmunk som bor i Komyoji Tempel i Kamiyacho, i Tokyo, Japan sedan 2003. Han förklarar hur städning inte ses som en börda utan tvärtom som att odla sinnet, vara medveten i nuet och bli ren. Om hjärtat är rent blir världen ljusare och du blir vänligare mot andra…

Vi får veta hur man städar både tempel och hem, tvättning och strykning, hur man lagar både kläder och saker. Att underhålla istället för att köpa nytt hela tiden. Boken fortsätter med trädgårdsarbete, tandborstning, ansiktstvätt, måltider och mat, toalett-etikett (ses som ett heligt ställe, att vara tacksam för sina kroppsliga funktioner), sömn… Att man ska vårda sitt liv. Dessa meningar älskar jag:

”Man ska inte klamra sig fast vid onödiga saker, och man ska inte ställa onödiga saker i ett rum”. 

”Det är avgörande att man gör sig av med allting som man inte behöver.” 

”Varje föremål är förvarad på sitt rätta ställe (”Lyssna på tingets röst”). 

Jag känner hur hjärna och själ återgår till sitt naturtillstånd av denna bok…

(In English)

Shoukei Matsumoto  A Monk´s Guide to a Clean House and Mind  (2011)

This is a little pearl that calms the reader, like a meditation act. The author (b 1979) is a Buddhist monk who lives in Komvoji Temple in Kamiyacho, in Tokyo, Japan since 2003. He explains how cleaning is not seen as a burden, on the contrary as a way to cultivate your mind, being conscious in the present and become pure. If the heart is pure the world becomes bright and you get kinder to others…

We get to know how you clean both temple and home, washing and ironing, how you mend both clothes and things. To maintain instead of buying new all the time. The book continues with gardening, brushing your teeth, cleaning your face, meals and food, toilet etiquette (is seen as a holy place, be grateful for the bodily functions), sleep… That you should cherish your life. I love these sentences:

”You must not hold on to unnecessary objects, and you must not put unnecessary things in a room”. 

”It is vital that you get rid of everything that you do not need”. 

”Every item is stored in its proper place” (”Listen to the voice of the object”). 

I feel how brain and soul return to the natural condition by this book…

Bokrecensioner/reviews Från/from Japan

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: