Jane Gardam – 2

Jane Gardam  En trogen kvinna  (2017)

Det här är den andra delen i Gardams (f 1928) trilogi om Edward och Betty Feathers tidigare liv. De var så kallade imperie-barn, födda utomlands i en av det engelska imperiets länder av engelska föräldrar men skickas ensamma till hemlandet England för att gå i internatskolor. Vid 28 års ålder träffar hon Eddie, redan då en advokat. Hon är uppvuxen med tjänstefolk och drömmer om att ha många barn som den engelska väninnan Amy i Hongkong har, men livet blir inte riktigt som hon tänkt sig. Det är svårt att känna riktig kärlek när föräldrar varit frånvarande eller döda, en erfarenhet som både Betty och Eddie delar. Boken är vemodig, men också humoristisk. 

Bettys största intresse är trädgårdsodling, att skapa någonting. Det mest intressanta i boken är när Betty spenderar några dagar själv i de före detta grannarna Dexters stuga i Dorset som doftar löv och dagg. Där fick jag som läsare lära känna Betty litegrann, men jag saknar att få ta del av Bettys liv före 28 års ålder, det nämns bara i förbigående. Det hade varit spännande att höra om när hon föddes i ett japanskt fångläger, uppväxten i Asien, hon blev tidigt föräldralös, tjänsten som krypto-analytiker vid Bletchley Park, resorna hon gjorde… Det är synd att männens liv skildras så ingående men inte Bettys. Titeln syftar på Eddies vän som han träffade till sjöss, en dvärg med en hatt, men jag tycker att titeln är aningen missvisande på engelska, då han figurerar så lite i boken… Men Gardam är en eminent författare och texten vibrerar av liv. 

(In English)

Jane Gardam  The Man in the Wooden Hat  (2017)

This is the second part of Gardam´s (b 1928) trilogy about Edward and Betty´s earlier lives. They were so called imperial children, born abroad in one of the British empire´s countries by English parents but are sent back alone to England to go to boarding school. At the age of 28 she meets Eddie, already a lawyer. She has grown up with servants and dreams about having many children like her English friend Amy in Hongkong, but life does not become as she imagined. It is difficult to feel real love when parents have been absent or dead, an experience both Betty and Eddie shares. The novel is melancholic, but also humorous. 

Betty´s greatest interest is gardening, to create something.The most interesting thing in the novel is when Betty spends a few days in the former neighbour Dexter´s cottage in Dorset that smells of leaves and dew. There I could as a reader get to know Betty a little, but I miss to take part in her life before she turned 28 years old, it is just mentioned incidentally. It had been exciting to hear about her birth in a Japanese prison camp, her childhood in Asia, she was orphaned early, her work as a cryptanalyst at Bletchley Park, the travels she made… It is a pity that the males lives are depicted that thorough but not Betty´s life. The title refers to Eddie´s friend who he met at sea, a dwarf with a hat, but I think that the title is a bit misleading, when he appears so little in the novel… But Gardam is an eminent writer and the text vibrates of life.

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: