Ivar Lo Johansson

Ivar Lo Johansson  Bara en mor  (1939)

Maria, kallad Rya-Rya, är en fattig 18-årig statar-flicka i början av 1900-talet. (Statare var arbetare som jobbade hos en jordägare, deras lön var mat och husrum. Systemet fanns mellan åren 1750-1945, då bland annat Lo Johanssons (1901-1990) böcker påskyndade beslutet att avskaffa  systemet). Efter att ha badat i en sjö får Maria dåligt rykte. Hon är intresserad av den arbetssamma Nils, men han är blyg och Maria är levnadsglad. Enligt gammal skrock tappar en flicka sin egen vilja om en man smetar hästmjäll på hennes rygg, vilket stataren Henrik gör under en danskväll utomhus. Under samma kväll blir hon med barn med Henrik och vardagen som statare vid Ella gods tar sin början. Lägenheterna har namn som Svartmyllan och Bakvänt. Kvinnorna får mjölka varje dag och hjälpa till vid skörden. Männen tar hand om djuren, skörden och andra områden på godset. Som läsare känner man starkt för Maria, intimt umgänge slutar oftast i en graviditet som hon inte rår över, arbetet är hårt, hon längtar efter något annat. Hon inleder en relation med en tillfällig arbetare och det hemska skvallret ökar i styrka bland grannarna.

Arbetet var kroppsligt slitsamt under uppbyggandet av det moderna samhället, och vissa jobb är det fortfarande idag, men nuförtiden har vi utmattningssyndrom istället, när hjärnan blir överhettad av all information. Författaren tecknar huvudkaraktären på ett medkännande sätt och detta är nog hans bästa roman (jag har läst andra böcker av honom).

(In English) 

Ivar Lo Johansson  Just a mother  (1939)

Maria, called Rya-Rya, is a poor 18 year old girl, working as a day labourer in the beginning of the 1900th century. (Day labourers were contract-workers who worked for a land owner, their salary were food and shelter. The system existed between 1750-1945, when among others Lo Johansson´s (1901-1990)books accelerated the decision to put an end to the system). 

After bathing in a lake Maria gets a bad reputation. She is interested in the hardworking Nils, but he is shy and Maria has a hunger for life. According to old superstition a girl loses her own will if a man smears horse dandruff on her back, which is what the day labourer Henrik does during a dance evening outdoors. The same night she gets pregnant with Henrik and the daily life as a day labourer at Ella estate begins. The flats have names like The mould and Backwards. The women get to milk the cows and help out during harvest time. The males take care of animals, the harvest and other areas on the estate. As a reader you feel strongly for Maria, intimacy often ends up in a pregnancy that she does not decide about, the work is hard, she is longing for something else. She has a love affair with a temporary worker and the terrible gossip increases among the contract-workers.   

The work was tough during the upbuilding of the modern society, and some works are still today, but nowadays we have fatigue syndrome instead, when the brain gets overloaded of all information. The author depicts the main character in a compassionate way and this is probably his best novel (I have read other books by him).

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: