Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar  Vishetens natt  (1968)

En fransk klassiker som skildrar renässansens Europa genom läkaren, alkemisten och filosofen Zenon Ligres ögon. Samma år som boken gavs ut, 1968, rasade studentupproret i Frankrike (vilket även arbetare deltog i). I litteraturforskaren Lena Kårelands förord, menar hon att det finns paralleller mellan romanen och studentupproret. Bokens huvudperson, Zenon, kritiserar  utbildningssystemet, auktoritära lärare, och samhällets institutioner, bland annat hur Flanderns väveri-arbetare exploateras. Studenterna/arbetarna protesterar mot samhället i stort men även att arbetaren blivit alltmer alienerad från sitt arbete på 1960-talet.

Yourcenar (1903-1987) har god kännedom om historiska skeenden, bland annat genom Leonardo da Vincis anteckningar, och andra källor vilket hon skriver om i ”Författarens efterskrift”. Zenon söker beskyddare inom kyrkan, eftersom han döljer sin ateism och bisexualitet. Han vill upptäcka och förändra, men inkvisitionen luktar sig till osedliga yttranden och tankar. Det är en mångfacetterad roman då flera andra personer får egna kapitel, där handling och filosofiska samtal skildras på ett imponerande sätt. Stanken, dofterna, pesten från 1500-talet når till läsaren, straff för folk som syndat i religionens namn… Männen i förgrunden, kvinnor i bakgrunden, men deras öden griper tag ännu mer. Yourcenar var medlem i franska akademien, hon tilldelades också Prix Femina för romanen 1968. 

(In English) 

Marguerite Yourcenar  The Night of Wisdom  (1968)

A French classic which depicts the Renaissance in Europe, through the doctor, alchemist, and the philosopher Zenon Ligrés eyes. The same year the book was published, 1968, the student revolt raged in France (where workers also participated). In the literary researcher Lena Kåreland´s preface, she says that there are parallells between the novel and the student rage. The book´s main character Zenon criticises the educational system, authoritative teachers, and the institutions of society, among others how the weaving-workers are exploited. Student´s/workers are protesting against society as a whole but also how the worker has become more alienated to his/her work in the sixties.

Yourcenar (1903-1987) has a good knowledge about historical events, among others through Leonardo da Vinci’s notes, and other sources which she writes about in ”The author´s epilogue”. Zenon seeks protectors within Church because he hides his atheism and bisexuality. He wants to discover and change things, but the inquisition smells its way to immoral expressions and thoughts. It is a versatile novel when many other persons have their own chapters, and where plot and philosophical conversations are portrayed in an impressive way. The reek, the smells, the plague from the 1500s reach the reader, punishment for people who have sinned in the namn of religion… The male are in the forefront, women in the background, but their destinies touches you even more. The author was a member of the French Academy, she also received Prix Femina for this novel in 1968. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Belgien/Belgium

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: