Shirley Jackson

Shirley Jackson  Hemsökelsen på Hill House  (1959)

Skräck som spelar på alla strängar finns i den här berättelsen.

Dr John Montague vill ha tydliga bevis för att det existerar övernaturliga krafter på Hill House, och tillsammans med den tillbakadragna Eleanor Vance, konstnären Theodora, och husets arvinge Luke Sanderson tänker de stanna i huset i tre månader. Det gifta paret Dudley förvaltar huset, men vill ej vistas där nattetid.

Atmosfären är överväldigande, men tillvaron i huset är till en början ganska lugn och kamratlig. Successivt blir deltagarna indragna i husets uppslukande nät, och Eleanor blir mest påverkad. Den största skräcken i denna ypperliga bok är det vi inte kan se, inte kan ta på; kan vi verkligen lita på våra sinnen? Jaget, identiteter, tiden, det gäckande rummet.

Skräcken förvandlar samvaron till något annat. Jackson (1916-1965), visar att det mest obehagliga kan vara starkt knutet till andra människor, rädsla för livet, längtan till något annat, psykologi i dess yttersta utpost. Välskrivet med flytande dialoger, och år av möjlig livskännedom från författaren.

(In English)

Shirley Jackson  The haunting of Hill House  (1959)

Horror that plays on all strings is found in this story.

Dr John Montague wants clear evidence that supernatural forces exist in Hill House, and together with the unobtrusive Eleanor, the artist Theodora, and the heir of the house, Luke Sanderson, they are about to stay in the house for three months. The married couple Dudley minister the house, but will not stay there at night.

The atmosphere is overwhelming, but the life in the house is in the beginning quite calm and friendly. Gradually the participants get mixed up in the house´ engulfed net, and Eleanor becomes most affected. The biggest horror in this excellent book is things we cannot see, we cannot touch; can we really trust our senses? The self, identities, time, the elusive room.

The terror transforms the gathering into something else. Jackson (1916-1965), shows that the most unpleasant can be strongly attached to other people, fear of life, longing for something else, psychology to the utmost outpost. Well written with floating dialogues, and years of possible life awareness from the author.

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: