Karin Johannisson – 2

Karin Johannisson  Melankoliska rum – om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid  (2009)

Johannisson (1944-2016) redogör för hur psykisk ohälsa i alla dess former har funnits i århundraden, och hur det är kulturellt betingat, på vilket sätt det uttrycks, klass- könsskillnader, och psykofarmaka. Början på 1900-talet liknar 2000-talet när det sker omvälvande förändringar i samhällsstrukturen; 1900-talet med nya maskiner, ökad trafik, höga ljudnivåer, och 2000-talet med ännu högre invånarantal i städer, ett digitalt samhälle, höga prestationskrav på individen, både jobbmässigt, utseendemässigt och socialt. 

Den perfekta människan, som naturligtvis inte existerar. Vilket resulterar i ångest, utbrändhet, sömnlöshet, melankoli, depression… Johannisson är briljant när hon knyter an till författare och deras åkommor, slutsatser, eller användning av piller/droger, till exempel Virginia Woolf, Victoria Benedictsson, Marcel Proust, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Max Weber, Hjalmar Söderberg, Agatha Christie, Robert Musil, Emile Durkheim… Också närläsning av patientjournaler är högintressant att läsa. En faktabok som beter sig som en skönlitterär, där spänningen stiger, och läsaren hänförs av författarens förmåga att gestalta ämnet.

(In English)

Karin Johannisson  Melancholic rooms – about anxiety, weariness and vulnerability in the past and present  (2016)

Johannisson (1944-2016) describes how mental illness in all its forms have existed for centuries, and how it is culturally contingent, in what way it is expressed, class- gender differences, and psychotropic drugs. The beginning of the 1900s resembles the 2000s when it occurs radically changes in the society; 1900s with new machines, increased traffic, high noise levels, and the 2000s with yet more inhabitants in cities, a digital society, high performance requirements on the individual, both on a job basis, appearance basis and socially. 

The perfect human being, which of course does not exist. That results in anxiety, burned-out, sleeplessness, melancholy, depression… Johannisson is brilliant when she relates to authors and their disorders, conclusions, or use of pills/drugs, for example Virginia Woolf, Victoria Benedictsson, Marcel Proust, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Max Weber, Hjalmar Söderberg, Agatha Christie, Robert Musil, Emile Durkheim…Also patients´ journals are highly interesting to read. A fact book that behaves as a fiction, where the excitement increases, and the reader is enchanted by the authors´ ability to shape the subject.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: