Beate Grimsrud – 2

Beate Grimsrud  Jag föreslår att vi vaknar  (2019)

Vilde är en norsk författare, dramatiker och undervisar i skrivande. Hennes familj är stor, mor och tre syskon i Norge, många vänner, grannar och deras barn. I detta kreativa kaos blir hon diagnostiserad med bröstcancer, som sedan sprider sig. Det är lätt att läsa in Grimsruds (1963-2020) eget liv i den här berättelsen, men sedan tar likheterna slut. Författaren slänger tusen ideér över sidorna och det märks på det enorma textflödet: Vildes barndom som sladdbarn, hennes alter ego den fiktive Florian, djuren Räven och Råttan med sina filosofiska och humoristiska kommentarer, stugan som hon äger med vännen O, resor, den positiva gemenskapen med vännerna, släktingarna och grannarna. 

När hon blir sjuk försöker hon leva i parallella världar ibland, och som läsare är det hjärtskärande när hon blir allt sjukare. Hoppet höjs men glider undan och ständig smärta, undersökningar och cellgifter avlöser varandra. Det är svår läsning. Men det underbara med Grimsrud är hennes totalt egna sätt att uttrycka sig, det är barnsligt, fiktivt, små-filosofiskt, dramatiskt, viskande, som små kommentarer ned-krafsade på ett papper på natten. Trösten är att hon var en mycket läst och omtyckt författare. 

”Att gå vilse är att vara helt närvarande”

”Själens uråldriga runskrift”

”Att minnas sig själv är att minnas vad andra har skrivit om andra”

”Att minnas sig själv är att minnas vad andra sagt om världen”

”Att skriva är som att vända på stenar”

”Vilka böcker en person innehåller”

”Barndomen är så lång, så ingen man träffat senare i livet når dit”

”Människor är surrealistiska från topp till tå”

”Jag är inte där bollen är. Men där den strax kommer att vara”

(In English)

Beate Grimsrud  I suggest we wake up  (2019)

Vilde is a Norwegian author, a dramatic, and teaches in writing. Her family is big, mother and three siblings in Norway, many friends, neighbours and their children. In this creative chaos she is diagnosed with breast cancer, that is spreading. It is easy to read  Grimsrud´s (1963-2020) own life in this story, but then the similarities end. The author throws  thousand ideas over the pages and it is noticeable on the enormous text flow, Vilde´s childhood as a cord child, her alter ego the fictive Florian, the animals Fox and Rat with their philosophical and funny comments, the cottage she owns with her friend O, travels, the positive community with her friends, relatives and neighbours. 

When she gets ill she tries to live in parallell worlds sometimes, and as a reader it is heartbreaking when she is getting sicker. The hope rises, but fades away and permanent pain, sick examinations and cytotoxic drugs are relentless. It is difficult reading. But the wonderful thing with Grimsrud is her totally own way of expressing herself, it is childish, fictive, lightly philosophical, dramatic, whispering, like small comments scribbled down on a piece of paper at night. The comfort is she was a very much read and popular author.

”To get lost is to be totally present”

”The soul´s ancient runic script”

”To remember yourself is to remember what others have written about others”

”To remember yourself is to remember what others have said about the world”

”To write is like turning on stones”

”What books a person includes”

”The childhood is so long, so no-one you met later in life reaches there”

”People are surreal from head to toe”

”I am not where the ball are. But where it will soon be.”

Bokrecensioner/reviews Från/from Norge/Norway

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: