Leonora Christina Skov

Leonora Christina Skov  Den som lever stilla  (2019)

Författaren (b 1976) skriver auto-fiktivt om sitt eget liv som ensambarn, föräldrarnas enorma  kontrollbehov, och hur svårt de har att acceptera att hon är lesbisk. Vid 19 års ålder flyttar hon hemifrån, försöker läka sig själv, skriver och har ett deltidsjobb. När modern får bröstcancer, anklagar fadern henne för att ha orsakat sjukdomen.

Skuldkänslorna river itu henne och under en tid träffar hon inte föräldrarna. Cancern kommer tillbaka, hon rådgör bland annat med läkare om lämpliga mediciner, och finns vid sin moders sida tills hon dör. Det bästa med romanen är hennes förmåga att skapa sig en livsbejakande tillvaro som författare, med sin tjugotvå år äldre fru som är före detta präst, numera vetenskapsjournalist, och en stor vänkrets. 

Boken som helhet är välskriven, men som läsare förstår man att föräldrarna också har problem i sina respektive uppväxter, men det kommer inte riktigt fram. Sist men inte minst, nämner författaren att hon hade en katt i sitt första egna hem, men den katten nämns inte sedan i boken. Jag skulle gärna vilja veta vad som hände med djuret… (Jag har lätt för att snöa in på detaljer…)

(In English)

Leonora Christina Skov  The one who live still  (2019)

The author (b 1976) writes auto fiction about her own life as an only child, her parents enormous control needs, and how hard it is for them to accept that she is a lesbian. At the age of 19 she moves away from home, tries to heal herself, writes and has a part time work.When her mother gets breast cancer, her father accuses her of causing the disease.

The guilt almost tears her apart, and for some time she does not meet her parents. The cancer returns, she consults among other things with doctors about suitable medications, and she stands by her mother´s side until she dies. The best thing with the novel is her ability to create a positive approach to life as an author, with her twenty-two year older wife who is a former priest now a science journalist, and a large circle of friends. 

The novel as a whole is well written, but as a reader you understand that the parents also had problems in their respective upbringings, but that is not revealed. Last but not least, the author mentions she had a cat in her first new home, but the cat is not mentioned later in the book. I would really like to know what happened to the pet…(I find it easy to get caught up in details…)

Bokrecensioner/reviews Från/from Danmark/Denmark

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: