Om – About

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Jag börjar att skriva bokrecensioner i den här bloggen, och ser vad som händer sedan. Jag översätter även recensionerna till engelska, men ha i åtanke att svenska är mitt modersmål… För mig är det inte viktigt vilket år en bok är skriven, jag väljer litteratur efter intresse. 

Ibland känner jag mig som en mystisk gestalt som skärskådar mänskligheten (läs Edith Södergrans dikter!) men ofta är världen en svårtydd plats som jag använder strategier för att kunna vistas i. Det är för mycket sinnesintryck, socialt samspel etc, vilket gör att ensamheten är mycket åtråvärd.

Nyckelorden i mitt liv är: (utan inbördes rangordning)

Böcker
Vandring
Bergsmassiv
Stugor
Växter 
Träd
Vatten (sjö, flod, hav)
Enkel kost
Päls: katter och hundar
Närstående
Mindre prylar och åtaganden
Speciell musik 

(In English)

I am a woman with autism (asperger) who have lived many decades. A worship of the written word has joined me since I was six years old, when I discover letters that can be put together. The book pages are like magnets and contain stories, intrigues, characters, nature descriptions, to take the world in without traveling, how amazing! I am born in a part of Sweden which is quite dark and has plenty of snow, which has strongly contributed that reading has become a part of my personality.

I start to write book reviews in this blog, and I will see what happens next. I will translate the reviews to English, but have in mind that Swedish is my mother tongue… To me it is not important what year a book is written, I choose literature out of interest.

Sometimes I feel like a mysterious figure that scrutinises the human race (read Edith Södergrans poems!) but often the world is difficult to interpret which I use strategies to be able to stay in. There are often too much sensory impressions, social interaction etc, which make solitude very desirable.

The keywords in my life are: (without mutual ranking)

Books
Walking
Massif
Cottages
Plants
Trees
Water (lake, river, sea)
Simple diet
Fur: cats, dogs
Loved ones
Less stuff and commitments

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: